Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

nijalomi
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
nijalomi
9042 623c
Reposted fromSanthe Santhe viaSkydelan Skydelan
nijalomi
5743 4e98 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaSkydelan Skydelan
0143 e99b
Reposted fromatby atby viaSkydelan Skydelan
nijalomi
5769 4aec
Reposted frompomruki pomruki viaSkydelan Skydelan
nijalomi
0355 5448 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan
nijalomi
1282 46b8 500
Reposted fromregcord regcord viaSkydelan Skydelan
nijalomi
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaSkydelan Skydelan
nijalomi
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan
nijalomi
1428 06e8
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaSkydelan Skydelan
nijalomi
Winslow Homer - Moonlight(1874)
Reposted fromgruetze gruetze viaSkydelan Skydelan
nijalomi
2897 7518
Reposted fromnazarena nazarena viaSkydelan Skydelan
2592 83e3
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
6323 1934

rogueone:

Stay afraid, but do it anyway. What’s important is the action. You don’t have to wait to be confident. Just do it and eventually the confidence will follow.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
9620 7f46 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
9145 41f6
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
nijalomi
2838 a9a0 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black
nijalomi
1125 6a5c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainto-black into-black

June 06 2018

nijalomi
Reposted fromFlau Flau viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl