Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

nijalomi
9154 f6f6
Reposted fromsilvermoon silvermoon viabaccha baccha
nijalomi
nijalomi
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam viabaccha baccha
nijalomi
6098 19a3
Reposted frombaccha baccha
nijalomi
6137 0e37
Reposted frombaccha baccha
nijalomi
6185 567c
Reposted frombaccha baccha
nijalomi
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viabaccha baccha
nijalomi
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viabaccha baccha
nijalomi

"Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami."
__________________________________
"Jeżeli ludzie przynoszą z sobą na świat dużo odwagi, to świat musi ich zabić, aby ich złamać, więc naturalnie ich zabija. Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie dają się
złamać, świat zabija. Zabija w równej mierze najlepszych, najdelikatniejszych i najdzielniejszych. Jeżeli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewnym, że zabije cię także, ale bez szczególnego pośpiechu."
__________________________________
"Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił."
__________________________________
"Bez względu na to, czy boimy się śmierci, czy nie, trudno nam z nią się pogodzić."

— (Ernest Hemingway)
Reposted frombaccha baccha
nijalomi
opowieść o jabłkach
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viabaccha baccha
nijalomi
0335 c164 500
Reposted frombaccha baccha
nijalomi
Reposted frombiru biru viabaccha baccha
nijalomi
2997 2634
Reposted frombaccha baccha
nijalomi
nijalomi
9437 183d
Reposted frombaccha baccha
nijalomi
9173 4c0a 500
Reposted fromoll oll viaikari ikari

September 24 2017

7810 c4fc

What Is This Sorcery?

Reposted fromopticculture opticculture
nijalomi
0459 2e70
Reposted fromsosna sosna viabeltane beltane
nijalomi
6022 dcf2 500
Reposted fromchudosc chudosc viabeltane beltane
nijalomi
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl