Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabeltane beltane
nijalomi
9767 aecc 500
Reposted fromscarletsailor scarletsailor viabeltane beltane
nijalomi
3943 6722
Cat Tunnel Sofa
Reposted fromoopsiak oopsiak viainto-black into-black
nijalomi
1969 1617 500
You can handle this
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viatwardziel twardziel
nijalomi
0910 7e03 500
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viatwardziel twardziel
4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viatwardziel twardziel
4618 aadd

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

nijalomi
4601 9168 500
Reposted fromoll oll viatwardziel twardziel
nijalomi
4961 992f 500
Reposted frombastiontur bastiontur viatwardziel twardziel
nijalomi

9 dróg do poczucia zgorzknienia

1. Niewybaczanie innym. Przebaczenie to uwolnienie się od rozgoryczenia i żalu wobec innej osoby, zaakceptowanie faktu, że coś nieprzyjemnego wydarzyło się w życiu i przekonanie, że zasługujemy na to, by zostawić to w przeszłości. To deklaracja wolności od zemsty. Przebaczenie nie umniejsza wyrządzonej krzywdzie, za to badania pokazują, że związane jest z obniżeniem depresji, stresu, agresji oraz wyższą samooceną i zdrowiem fizycznym. Warto przebaczać dla własnych korzyści.
2. Niewybaczanie sobie. Żal, wstyd, wina z powodu jednego popełnionego błędu potrafią prześladować nawet przez lata. A towarzyszące im negatywne myśli, stres i pesymizm sprawiają, że zaczynamy być zgorzkniali. Przebaczenie sobie zmniejsza prawdopodobieństwo depresji – wykazały badania. 
3. Myślenie czarno-białe. Myślenie na zasadzie „wszystko albo nic” leży u podłoża wielu problemów emocjonalnych. Od ataków paniki po obniżoną samoocenę, przez perfekcjonizm, do poczucia beznadziei. Dodatkowo zawęża  pole widzenia. Sprawia, że błędy stają się większe i poważniejsze niż w rzeczywistości są, a sukcesy nie są nawet zauważane. Skupia naszą uwagę na wszystkim co złe, co się nie udało, zamiast na tym co nam wychodzi. Nie ma tu miejsca na odcienie szarości, z których przecież składa się życie.
4. Wymaganie od innych więcej niż od siebie. Jeśli nieustannie jesteś rozczarowany i rozdrażniony postępowaniem innych to możliwe, że masz pecha do ludzi. Najprawdopodobniej jednak twoja poprzeczka dla innych wisi za wysoko, wyżej niż dla ciebie. Często mamy problem z akceptowaniem u innych cech, których nie lubimy u siebie (np. tego że nie są perfekcjonistami, że mają słabości, nie są nieomylni). Obdarzanie innych empatią, nawet jeśli wyjątkowo nie masz na to ochoty, może mieć zaskakująco pozytywne skutki i uwalniać od zgorzknienia.
5. Pesymizm. Nieustanny pesymizm, przekonanie, że nic się nigdy nie poprawi, jest wyjątkowo groźne i może prowadzić do depresji. Ale drobne, codzienne pesymistyczne nawyki też nie ułatwiają życia: „Mój mąż nigdy nie zmieni swojego zachowania”, „świat to złe miejsce do życia”, „nigdy nie będę w stanie kupić mieszkania” – takie przekonania sprawiają, że nie dostrzegamy pozytywów ani  sposobów na wyjście z impasu. Życie to sinusoida raz pnąca się w górę, raz opadająca w dół. Przekonanie, że to prosta skierowana ku dołowi odbiera radość i energię do działania, napełnia smutkiem i niepokojem.
6. Przekonanie o braku kontroli. Wyuczona bezradność (opisana przez Martina Seligmana) to przekonanie, że nie mamy kontroli nad swoim życiem i że nie warto nawet próbować niczego zmieniać. Ten sposób myślenia związany jest z depresją, a u niektórych poprzedzony jest epizodami, w których faktycznie nie mieli kontroli nad tokiem zdarzeń (np. tkwieniem w przemocowym związku). 
7. Wiara w mity. Chodzi tu o przekonanie, że kiedy wreszcie uda ci się schudnąć, znaleźć odpowiedniego partnera, zmienić pracę, przeprowadzić się, skończyć studia – wszystko magicznie zacznie ci się w życiu układać. Takie przekonanie potrafi być równie niebezpieczne, co przeświadczenie, że nic nigdy się nie zmieni. Odraczanie swojego szczęścia aż do momentu osiągnięcia jakiegoś punktu w życiu, to oddawanie zbyt dużej kontroli zewnętrznym zdarzeniom, przypadkowi, losowi. Sprawia, że wiele tracimy, bo przed oczyma mamy tylko cel do osiągnięcia, a nie drogę do niego, która też bywa fascynująca.
8. Generalizacje. Nadmierna generalizacja to jeden z podstawowych błędów myślenia zidentyfikowanych rzez Aarona Becka. Zazwyczaj objawia się przekonaniem, że jeśli raz coś ci się nie udało, to nie uda się już nigdy. Grudkę niepowodzeń zamienia w lawinę nieszczęść. U niektórych przybiera wymiar paranoiczny: „Podaj dłoń, a wezmą całą rękę”; „każdy chce się na mnie wzbogacić, wybić” itd.
9. Niepraktykowanie wdzięczności. Wdzięczność za rzeczy duże i małe ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne – pokazują  badania. I umila życie. Trudno być zgorzkniałym i wściekłym na to, że czekasz wieki na posiłek w restauracji, gdy pomyślisz w jak miłym towarzystwie czekasz, że wino jest smaczne, wiosna idzie i drzewa zaczynają kwitnąć, że ktoś się na ulicy uśmiechnął.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatwardziel twardziel
nijalomi
nijalomi
2298 862f
A Hedgehog Dilemma
Reposted fromvolldost volldost viatwardziel twardziel
nijalomi
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viatwardziel twardziel
nijalomi
0134 3711 500
Reposted fromtfu tfu viatwardziel twardziel
nijalomi
3631 667b
nosey.nl
Reposted fromrubinek rubinek
nijalomi
8828 37f2
Reposted fromrubinek rubinek
nijalomi
0398 246d
Reposted fromklausyklausy klausyklausy viarubinek rubinek
nijalomi
5569 ddcd
Reposted fromrubinek rubinek
nijalomi
5572 9e38
Reposted fromrubinek rubinek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl